Global Citizenship CMU logo

ผู้นำเรื่องความยั่งยืน: นักเรียนร่วมมือกันทำความสะอาดคลองแม่ข่า asdf

3 ม.ค. 2024

ผู้นำเรื่องความยั่งยืน: นักเรียนร่วมมือกันทำความสะอาดคลองแม่ข่า asdf

ด้วยการแสดงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กลุ่มนักเรียนที่มีความตั้งใจได้เริ่มต้นในโครงการสำคัญเพื่อจัดการกับปัญหาเร่งด่วนของ 'ชีวิตใต้น้ำ' ที่คลองแม่ข่าในเชียงใหม่ ทางน้ำที่เคยมีชีวิตชีวานี้ได้รับผลกระทบจากการถูกทอดทิ้งเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการสะสมขยะที่น่าตกใจ การเดินทางของนักเรียนพบกับความท้าทายเมื่อเรือของพวกเขาต้องเคลื่อนที่ผ่านน้ำที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าที่ถูกทิ้ง ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนของการไม่ใส่ใจต่อพื้นที่ธรรมชาติของเรา

ล้อมรอบด้วยที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ได้ชินกับความเป็นจริงที่น่าเศร้านี้ นักเรียนได้เห็นด้วยตนเองถึงการกลายเป็นธรรมชาติของการทำลายสิ่งแวดล้อมดังกล่าว แม้จะมีการเตือนเกี่ยวกับระดับมลพิษที่รุนแรง กลุ่มนักสิ่งแวดล้อมหนุ่มสาวเหล่านี้ได้สวมถุงมือและออกเรือ มุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่าง พวกเขาใช้เวลาทั้งวันในการดึงขยะออกจากคลอง ในความพยายามที่จะฟื้นฟูสุขภาพและความงามของมัน

วิดีโอนี้ไม่เพียงแต่บันทึกสภาพที่เลวร้ายของคลองแม่ข่าเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นของเยาวชนที่ต้องการผลักดันการเปลี่ยนแปลง นี่คือการเรียกร้องให้เราทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันในการบำรุงรักษาและปกป้องโลกของเรา มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเดินทางของพวกเขา รู้สึกถึงความมุ่งมั่น และร่วมมือกันเคลื่อนไหวไปสู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืนยิ่งขึ้น

 

English Version:

In a resolute display of commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs), a group of determined students embarked on a vital initiative to address the pressing issue of "life below the water" at Chiang Mai's Mae Kha Canal. This once-vibrant waterway has suffered from prolonged neglect, resulting in a distressing accumulation of waste. The students' journey was met with challenges as their boat navigated through waters cluttered with discarded clothing, a stark testament to the disregard for our natural spaces.

Surrounded by local residences that have grown accustomed to this unfortunate reality, the students witnessed firsthand the normalization of such environmental degradation. Despite warnings about the severe pollution levels, these young environmentalists donned their gloves and set out in boats, determined to make a difference. Their day was spent laboriously extracting trash from the canal, an effort to restore its health and beauty.

This video captures not just the dire state of the Mae Kha Canal but also the spirit and determination of the youth to foster change. It's a call to action for all of us to reflect on our environmental responsibilities and to join hands in nurturing and protecting our planet. Witness their journey, feel their determination, and join the movement towards a cleaner, more sustainable future.

Share: